FIRMA Logo Maja MAJA

Producent Wyrobów Betonowych
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA


FIRMA MAJA

Informacje

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby zadbać o ochronę danych osobowych. Przetwarzane przez nas dane osobowe są bezpieczne, a wyrażone zgody na ich zbieranie i przetwarzanie w każdej chwili mogą zostać wycofane lub zmodyfikowane. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy nas poinformować o swoim sprzeciwie za pomocą stosownego oświadczenia wysłanego na nasz adres korespondencyjny lub konto e-mail wskazane w danych teleadresowych.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe gromadzimy w następujących celach: zawierania i realizacji łączącej umowy oraz świadczenia oferowanych usług, realizacji zamówień, płatności, jak również obsługi reklamacji, realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie, ochrona praw, w tym egzekwowanie zaległych płatność w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym wysyłania informacji handlowych na podstawie wyrażonych odrębnych zgód.

Zamówienia:

- Wszystkie zamówienia składane są poprzez stronę internetową www.firmamaja.com

- Proces składania zamówienia odnosi się jedynie do dodania produktów do koszyka, wypełnienia danych dostawy w formularzu, a całość w zamówieniu podsumowywana jest poprzez przesłanie drogą mailową na adres kupującego oraz firmy Maja pełnego zamówienia.

Po poprawnym złożeniu zamówienia posiadamy jedyne dane podane w formularzu:

- Imię i Nazwisko oraz/lub nazwę firmy, Nr telefonu, adres e-mail, Adres zamieszkania oraz/lub inny adres dostawy, dane podane do wystawienia faktury.

Możemy przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszej informacji:

1. Podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę współpracy (powierzenie przetwarzania danych) w celu realizacji łączących umów, realizacji obowiązków przewidzianych prawem oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów RODO. W szczególności mażemy powierzać dane osobowe podmiotą takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Wyżej wymienione podmioty będą zobowiązane na mocy zawartych umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami im przekazanymi,

2. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim -w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków wymaganych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom oraz innym organom władzy, niezależnym doradcom zewnętrznym lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Dołożymy wszelkich starań, aby stosowane środki i procedury bezpieczeństwa - techniczne i organizacyjne, zapewniały wymaganą prawem ochronę danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez nas i/lub podmioty przetwarzające dane, tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

Ponieważ jesteśmy firmą rodzinną, dostęp do informacji naszych klientów jest ograniczony do kilku osób w rodzinie. Żadna osoba spoza zarządu ani pracownik firmy Maja nie ma dostępu do kont e-mail, komputerów, a same dane o płatnościach nie są gromadzone. Dodatkowo wszystkie dane są zabezpieczone za pomocą ochrony dwuetapowej, tokenami, skanerem twarzy, odciskami palców itp.


×

KONTAKT Z NAMI OD: 9:00 DO 18:00 (Pon.-Pt.) 

  Sprzedaż: +48 518 804 313

  Produkcja: +48 788 801 196

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Czy wiesz że?"

  Maja jest oficjalnym partnerem ogólnopolskiej inicjatywy „590 powodów, dla których warto kupować polskie produkty”. Akcja ma charakter społeczno-edukacyjny i jej głównym celem jest pokazywanie polskiemu społeczeństwu zalet związanych z kupowaniem polskich produktów.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Rodzinna Marka"

  Firma Rodzinna to nie tylko przedsiębiorstwo znajdujące się w rękach rodziny i przez nią kierowane. Dla odbiorców i partnerów Firma Rodzinna to przede wszystkim gwarancja stabilności, uczciwości i dbałości o najwyższą jakość dostarczanych rozwiązań. Firma Rodzinna to dobra marka , która zasługuje na zaufanie.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Wiele lat Razem"

  Nasza Firma prowadzi swoją działalność na Polskim rynku od roku 1989 i od tego czasu dostarcza na rynek Polski wysokiej klasy produkty w postaci betonowej kostki brukowej, galanterii betonowej, płytek betonowych, bloczków betonowych i innych produktów.