FIRMA Logo Maja MAJA

Producent Wyrobów Betonowych
REGULAMIN 


Regulamin Korzystania ze Strony Firma Maja

Informacje oraz OWS (Ogólne warunki sprzedaży)

2. Dodatkowe informacje.

1. Firma Maja nie gwarantuje dostępności wszystkich produktów lub/oraz kolorów znajdującego się na stronie Firmy Maja oraz u Partnerów.

2. Niektóre produkty wytwarza się w sposób skomplikowany oraz tylko o oznaczonych porach roku. Dlatego Firma Maja zastrzega sobie prawo do ich wyprzedania oraz braku na stanie.

3. W przypadku braku produktu/koloru Firma Maja ustala z klientem przybliżony czas realizacji lub anuluje zamówienie.

4. Dostawy realizowane są wyłącznie w POLSCE. Dostawa oraz koszt do innego kraju jest ustalany indywidualnie.

5. Dostawa niektórych ciężkich produktów ustalana jest indywidualnie zgodnie z informacją na stronie jeśli taka się znajduje.

6. Zakup produktów w innym miejscu niż bezpośrednio na stronie firmy www.firmamaja.com (np. magazyn, dystrybutor), może się różnić kolorem, właściwościami, wymiarami, okresem gwarancji itp.

7. Kolory produktów mogą się różnić względem zdjęć podglądowych na stronie www.firmamaja.com. Wynika to z różnych partii surowców do produkcji. Jest to całkowicie normalne i nie podlega reklamacji.


REGULAMIN ZAKUPÓW NA STRONIE WWW.FIRMNAMAJA.COM

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem: www.firmamaja.com, prowadzony jest przez:

Firma "Maja" Producent Wyrobów Betonowych Patrycja Świt-Zawadzka, Zbigniew Świt, Józef Świt Spółka Jawna

Raszów 7

58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-161-36-01

REGON: 384623143

tel. 518804313

Email: biuro@firmamaja.com

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Zakupy w sklepie internetowym www.firmamaja.com mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie adresu dostawy.

2.2. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2.3. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika www.firmamaja.com

2.4. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

2.5. Sklep internetowy www.firmamaja.com przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.

2.6. Firma "Maja" Producent Wyrobów Betonowych Patrycja Świt-Zawadzka, Zbigniew Świt, Józef Świt Spółka Jawna zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

2.7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), zostanie ono anulowane.

2.8. Zamówienia w sklepie internetowym www.firmamaja.com są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego www.firmamaja.com obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.9. Ceny podawane w sklepie internetowym www.firmamaja.com są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma "Maja" Producent Wyrobów Betonowych Patrycja Świt-Zawadzka, Zbigniew Świt, Józef Świt Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.10. Firma "Maja" Producent Wyrobów Betonowych Patrycja Świt-Zawadzka, Zbigniew Świt, Józef Świt Spółka Jawna prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

2.11. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.firmamaja.com, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów, wybranego sposób płatności i dostawy, danych odbiorcy, numeru zamówienia.

2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. OCHRONA DANYCH

3.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez www.firmamaja.com (Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

3.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

3.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – www.firmamaja.com

3.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien skontaktować się niezwłocznie w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4.3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru.

4.4. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, organizuje i pokrywa sklep.

4.5. Kupujący ma obowiązek sprawdzić produkt przed jego montażem, a w przypadku wykrycia wad, niezwłocznie zaprzestać montażu i skontaktować się ze sklepem w celu dalszych ustaleń.

4.6. Reklamacje wynikające z różnic kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie nie będą uwzględniane. Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i kolory mogą się różnić od rzeczywistych (elementy betonowe mają zmienny kolor m.in. poprzez partie surowców), a bardzo szczegółowa galeria ukazuje kolory ZOBACZ GALERIĘ.

USŁUGI DODATKOWE

a. W przypadku zakupu usług: Activ+, Hydro+ i niespełnienia swojej "funkcjonalności" Firma Maja dokonuje zwrotu kosztów jedynie za daną usługę, gdyż brak opcjonalnych dodatków nie wpływa negatywnie na funkcjonalność produktów w rozumieniu o przepisy dopuszczające przez aprobaty i normy.

5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

Pełne wsparcie oraz pomoc można uzyskać pod nr telefonu: 518 804 313 oraz na stronie ZWROTY.

5.1. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wyłącznie towaru nieużywanego.

5.2. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego. Dotyczy to również opakowania. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towaru, zwrot nie będzie przyjęty, a towar odeślemy na koszt Kupującego.

5.3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

5.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.

5.5. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Firmie "Maja" oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Firmy "Maja", za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biura. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Firmę "Maja" na Stronie Internetowej Sklepu do pobrania:


5.6. Firma "Maja" może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

5.7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5.8. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania na adres Firmy "Maja" Producent Wyrobów Betonowych Patrycja Świt-Zawadzka, Zbigniew Świt, Józef Świt Spółka Jawna Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

5.9. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.

5.10. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu przez Firmę "Maja" Producent Wyrobów Betonowych Patrycja Świt-Zawadzka, Zbigniew Świt, Józef Świt Spółka Jawna na wskazane przez Zamawiającego konto.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW

6.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. Płatność za pośrednictwem Tpay.com (druk wpłaty, karta płatnicza, popularne banki itp.)

6.2. Firma "Maja" Producent Wyrobów Betonowych Patrycja Świt-Zawadzka, Zbigniew Świt, Józef Świt Spółka Jawna będzie dążyła do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie do 30 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia na stronie www.firmamaja.com Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

6.3. Za zamówione towary Kupujący płaci:

a) Poprzez jeden system z wieloma możliwościami - Tpay.com

6.4. Odpowiedzialność za uszkodzenia towaru od momentu przekazania spoczywa na przewoźniku. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji względem przewoźnika jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika "Protokołu Reklamacji"

6.5. Jeżeli dostarczona przesyłka jest uszkodzona, Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie w obecności przewoźnika Firma "Maja" Producent Wyrobów Betonowych Patrycja Świt-Zawadzka, Zbigniew Świt, Józef Świt Spółka Jawna telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.6. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

6.7. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia po schodach przesyłek o wadze nieprzekraczającej 30 kg.

6.8. Zamówienie zostanie anulowane, gdy:

a) adres kupującego znajduje się poza granicami Rzeczpospolitej Polki

b) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub adres podany przez kupującego jest nieprawidłowy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Firma "Maja" Producent Wyrobów Betonowych Patrycja Świt-Zawadzka, Zbigniew Świt, Józef Świt Spółka Jawna Zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego www.firmamaja.com,

c. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

4.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

4.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

4.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Więcej informacji odnośnie: zwrotów, gwarancji, reklamacji, polityki cookies itp. są dostępne w zakładce WIĘCEJ www.firmamama.com

Deklaracja zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia określona graficznie znakiem CE załączona jest do każdej palety wyrobu (można ją również pobrać z naszej strony internetowej  www.firmamaja.com) .

Ogólne warunki gwarancji na zakupione produkty obowiązują wg następujących zasad i warunków:

1. Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty sprzedaży produktu lub dłużej według oferty na stronie produktu.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa z chwilą wydania mu produktów pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane produkty.

3. Kupujący zobowiązany jest do wstrzymania się z użytkowaniem wyrobu natychmiast po stwierdzeniu wady i poinformowania producenta składając reklamację. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.

4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona nie później niż 7 dni od daty stwierdzenia wady wyrobu. Po tym terminie Kupujący traci prawo do uprawnień z tytułu warunków gwarancji.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni (najczęściej jest to 7 dzień) od dnia zgłodzenia reklamacji. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz.


×

KONTAKT Z NAMI OD: 9:00 DO 18:00 (Pon.-Pt.) 

  Sprzedaż: +48 518 804 313

  Produkcja: +48 788 801 196

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Czy wiesz że?"

  Maja jest oficjalnym partnerem ogólnopolskiej inicjatywy „590 powodów, dla których warto kupować polskie produkty”. Akcja ma charakter społeczno-edukacyjny i jej głównym celem jest pokazywanie polskiemu społeczeństwu zalet związanych z kupowaniem polskich produktów.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Rodzinna Marka"

  Firma Rodzinna to nie tylko przedsiębiorstwo znajdujące się w rękach rodziny i przez nią kierowane. Dla odbiorców i partnerów Firma Rodzinna to przede wszystkim gwarancja stabilności, uczciwości i dbałości o najwyższą jakość dostarczanych rozwiązań. Firma Rodzinna to dobra marka , która zasługuje na zaufanie.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Wiele lat Razem"

  Nasza Firma prowadzi swoją działalność na Polskim rynku od roku 1989 i od tego czasu dostarcza na rynek Polski wysokiej klasy produkty w postaci betonowej kostki brukowej, galanterii betonowej, płytek betonowych, bloczków betonowych i innych produktów.