FIRMA Logo Maja MAJA

Producent Wyrobów Betonowych
FIRMA MAJA - PRAWA AUTORSKIE


Warunki Korzystania

PRAWA AUTORSKIE/ ZASADY WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁÓW ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.FIRMAMAJA.COM ORAZ SUBDOMEN

1).

Cała zawartość strony www.firmamaja.com, oraz subdomen stanowi własność intelektualną Firmy Maja lub jej licencjodawców i podlega ochronie prawnej w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym, oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Materiały umieszczone na stronie Internetowej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żadne logo lubi inne znaki, teksty, grafiki, fotografie, ilustracje, dźwięki, animacje, materiały wideo, oraz ich kompozycje na stronie Internetowej, jak również katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się w witrynach Firmy Maja nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych ani też udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody Firmy Maja wyrażonej w formie pisemnej. Strona Internetowa może zawierać fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., każdy utwór (zgodnie z definicją utworu podaną w ustawie) podlega ochronie prawa autorskiego. Oznacza to, że nie można go kopiować bez zgody autora. Informacje typu "copyright" lub "wszelkie prawa zastrzeżone" mogą, ale nie muszą być umieszczone przy naszym utworze, gdyż nie jest to w polskim prawie wymagane. W myśl ustawy utwór bez powyższych dopisków jest tak samo chroniony i zabrania się jego kopiowania jeśli nie uzyskało się zgody autora.

Materiały pomocnicze m.in. takie jak: zdjęcia, oraz opisy zostały przygotowane z dużą starannością dla zaprezentowania oryginalności produktów jak i również po to aby nasi klienci, oraz partnerzy zostali w należyty sposób poinformowani o produktach Firmy „Maja”. Zdjęcia na stronach nie posiadają znaków wodnych dla lepszego zaprezentowania produktów, mimo to wszystkie materiały objęte są prawami autorskimi a ich kopiowanie nie będzie tolerowane.

Wszystkie materiały na stornie www.firmamaja.com, subdomenach, oraz sama strona internetowa zostały opracowane, przygotowane, stworzone za pomocą różnych płatnych programów, przeznaczonych dla użytku firmowego. W związku z tym, Firma „Maja” ponosi koszty na użytek licencji korzystania z oprogramowania , oraz koszty związane z opracowaniem materiałów, w tym sesje zdjęciowe produktów opisy itp.

2).

Firma Maja upoważnia Użytkownika do wyświetlania strony Internetowej i pobierania z niej materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że Firma Maja udzieli szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z materiałami. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:

• Użytkownik zobowiązany jest zachować na wszystkich kopiach ściągniętych materiałów informację o wszystkich prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach,

• Użytkownik nie może w żaden sposób zmieniać materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych,

• Użytkownik nie może przekazywać materiałów żadnej innej osobie bez poinformowania jej o obowiązkach wynikających z niniejszych warunków i wyrażenia przez tę osobę zgody na związanie się niniejszymi warunkami.

Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na stronie internetowej. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.

Kopiowanie i używanie materiałów należących do Firmy Maja bez zgodny (zwłaszcza w celach sprzedaży własnych produktów pod zdjęciami należącymi do Firmy Maja), będzie skutkowało konsekwencjami karnymi oraz procesem o odszkodowanie.

Firma Maja Logo Firma Maja Logo
×

KONTAKT Z NAMI OD: 9:00 DO 18:00 (Pon.-Pt.) 

  Sprzedaż: +48 518 804 313

  Produkcja: +48 788 801 196

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Czy wiesz że?"

  Maja jest oficjalnym partnerem ogólnopolskiej inicjatywy „590 powodów, dla których warto kupować polskie produkty”. Akcja ma charakter społeczno-edukacyjny i jej głównym celem jest pokazywanie polskiemu społeczeństwu zalet związanych z kupowaniem polskich produktów.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Rodzinna Marka"

  Firma Rodzinna to nie tylko przedsiębiorstwo znajdujące się w rękach rodziny i przez nią kierowane. Dla odbiorców i partnerów Firma Rodzinna to przede wszystkim gwarancja stabilności, uczciwości i dbałości o najwyższą jakość dostarczanych rozwiązań. Firma Rodzinna to dobra marka , która zasługuje na zaufanie.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Wiele lat Razem"

  Nasza Firma prowadzi swoją działalność na Polskim rynku od roku 1989 i od tego czasu dostarcza na rynek Polski wysokiej klasy produkty w postaci betonowej kostki brukowej, galanterii betonowej, płytek betonowych, bloczków betonowych i innych produktów.