FIRMA Logo Maja MAJA

Producent Wyrobów Betonowych
BUY PRODUCTS - EUROPE
Kup Produkty w Europie


Delivery to another country - This page applies only to deliveries to a country other than Poland.
Dostawa do innego kraju - Ta strona dotyczy wyłącznie dostaw do innego kraju niż Polska.

Polish/Polski

Zamówienia i dostawy do innych krajów odbywają się w następujący sposób:

Cena dostawy dla każdego kraju, rejonu pocztowego oraz ilości zamówionych produktów jest ustalana indywidualnie.

W tym celu należy:
Prosimy Wysłać na adres e-mail biura dane niezbędne do wyceny dostawy dla danego kraju. Wymagane dane: Kraj, adres dostawy z kodem pocztowym oraz id produktu lub link strony produktu, ilość oraz kolor.

Firma Maja Logo
Kolejny etap:

Po otrzymaniu tych informacji, zgłosimy do firmy spedycyjnej prośbę o wycenę transportu. Wybierzemy najlepszą ofertę a następnie prześlemy informacje o pełnych kosztach.

Zostanie również ustalony termin wysyłki i przekazany szacowany termin dostawy.

Firma Maja Polska

Rozładunek palet

Ważna informacja.

Należy pamiętać! Dostawy do innych krajów niż Polska nie obejmują rozładunku. Samochody spedycyjne nie są wyposażone w windy!. Klient musi zapewnić sam rozładunek oraz dojazd auta ciężarowego.

Firma Maja Logo
Podstawowe informacje..

I. W przypadku produktów tymczasowych do kraju innego niż Polska, należy dokonać przedpłaty w wysokości 100%.

II. Ceny produktów są dostępne na stronie www.firmamaja.com

III. Bardzo dobrze zabezpieczone palety w transporcie

IV. Tylko pierwsza klasa

V. Bardzo wysoka jakość

English/Angielski

Orders and deliveries to other countries take place as follows:

The delivery price for each country, postal area and the quantity of products ordered is determined individually.

To do this:
Please send to the email address biuro: the data necessary to quote the delivery for a given country. Required data: Country, delivery address with zip code and product id or product page link, quantity and color.

Firma Maja Logo
The next step:

After receiving this information, we will submit a request for a freight forwarding to the shipping company. We will choose the best offer and then we will send you information about the full costs.

The date of shipment will also be determined and the estimated delivery date will be forwarded.

Firma Maja Polska

Unloading pallets

Important information.

Remember! Deliveries to other countries than Poland do not include unloading. Freight cars are not equipped with elevators !. The customer must provide the same unloading and access truck.

Firma Maja Logo
Basic information.

I. In temporary products to a country other than Poland, you must make a 100% prepayment.

II. Product prices are available at www.firmamaja.com

III. Very well secured pallets in transport

IV. Only first class

V. Very high quality

×

KONTAKT Z NAMI OD: 9:00 DO 18:00 (Pon.-Pt.) 

  Sprzedaż: +48 518 804 313

  Produkcja: +48 788 801 196

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Czy wiesz że?"

  Maja jest oficjalnym partnerem ogólnopolskiej inicjatywy „590 powodów, dla których warto kupować polskie produkty”. Akcja ma charakter społeczno-edukacyjny i jej głównym celem jest pokazywanie polskiemu społeczeństwu zalet związanych z kupowaniem polskich produktów.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Rodzinna Marka"

  Firma Rodzinna to nie tylko przedsiębiorstwo znajdujące się w rękach rodziny i przez nią kierowane. Dla odbiorców i partnerów Firma Rodzinna to przede wszystkim gwarancja stabilności, uczciwości i dbałości o najwyższą jakość dostarczanych rozwiązań. Firma Rodzinna to dobra marka , która zasługuje na zaufanie.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Wiele lat Razem"

  Nasza Firma prowadzi swoją działalność na Polskim rynku od roku 1989 i od tego czasu dostarcza na rynek Polski wysokiej klasy produkty w postaci betonowej kostki brukowej, galanterii betonowej, płytek betonowych, bloczków betonowych i innych produktów.